ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาภาษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต Welcome to Department of Languages and Future Skills Development    
 

กิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาภาษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

 

>> กิจกรรมจิตอาสา

>> กิจกรรมวันส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

>> กิจกรรมบรรยายประสบการณ์การทำงานของรุ่นพี่