ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาภาษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต Welcome to Department of Languages and Future Skills Development